ترینر اساسین

مود بازی assassins

ترینر بازی assassins rogue

ترینر بازی زیبای Assassin’s Creed Rogue

Assassin’s Creed Rogue

دانلود در ادامه مطلب

نتیجه تصویری برای ‪Assassin’s Creed Rogue 1920x1080‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Assassin’s Creed Rogue 1920x1080‬‏

Trainer for Assassin’s Creed Rogue


ویژگی ها :

Numpad 1 ~ Infinite Health
Numpad 2 ~ Ship Infinite Health
Numpad 3 ~ Infinite Money
Numpad 4 ~ Infinite Ammo
Numpad 5 ~ No Reload
Numpad 6 ~ Infinite Oxygen
Numpad 7 ~ Infinite Smoke Bombs
Numpad 8 ~ Infinite Sleep Darts
Numpad 9 ~ Infinite Berserk Darts
Numpad 0 ~ Infinite Firecracker Darts
Page Up ~ Stealth Mode
Page Down ~ Ship Stealth Mode
InsertNumpad ./+/- ~ Save Location/teleport/undo
Ctr + Numpad 1 ~ Infinite Metal
Ctr + Numpad 2 ~ Infinite Wood
Ctr + Numpad 3 ~ Infinite Stone
Ctr + Numpad 4 ~ Infinite Cloth
Ctr + Numpad 5 ~ Infinite Tobacco
Ctr + Numpad 6 ~ Infinite Crews
Ctr + Numpad 7 ~ Infinite Heavy Shot Ammo
Ctr + Numpad 8 ~ Infinite Burning Oil
Ctr + Numpad 9 ~ Infinite Mortar Ammo
Ctr + Numpad 0 ~ One Hit Kill
Ctr + Numpad . ~ Ship One Hit Kill
Alt + Numpad 1 ~ Infinite Sleep Grenades
Alt + Numpad 2 ~ Infinite Berserk Grenades
Alt + Numpad 3 ~ Infinite Shrapnel Grenades
Alt + Numpad 4 ~ Infinite Rope Darts
Home ~ Disable All
 

 

 

دانلود سیو Assassin’s Creed Rogue

 

 

راهنما
 
اموزش :
ابتدا ترینر و سپس بازی را اجرا نمایید

(درصورت لزوم انتی ویروس را غیر فعال نمایید!)

 

حجم : 532 کیلوبایت
رمز فایل : pcmods.blog.ir