سرور های سمپ
برای افزودن سرور خود نام و آیپی سرور را در نظرات خصوصی ارسال کنید
بروز رسانی:7/ تیر/1397

Name | Mode | IP | Stats

FireGaming | CNR | samp.firegaming.ir:7777 | ON

Jang Dar Iran | TDM | 185.8.175.10:7777 | ON

LifeInGame RPG Server | RPG | 87.236.215.66:7777 | ON

VRGC: RolePlayGame Server | RPG | 87.236.215.77:7777 | ON